Miesięczne Archiwum: Wrzesień 2014

0

Projekt: Wykorzystanie analizy minerałów ciężkich w geologii naftowej #1

Członkowie naszego koła Klaudia Walczak i Paweł Ryder odwiedzili 22 września jedną z głównych placówek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG SA) – Centralny Magazyn Rdzeni Wiertniczych w Chmielniku. Powodem wizyty było przeprowadzenia badań składających się na opisie sedymentologicznym wybranych, ordzeniowanych interwałów oraz poszukiwaniu miejsc nagromadzenia minerałów ciężkich w utworach czerwonego spągowca....