Zapraszamy na wykład!

Tematem wystąpienia będą litofacje i procesy depozycyjne gruboławicowych piaskowców fliszu karpackiego. Wyniki przeprowadzonych badań zawarte są w pracy magisterskiej, powstałej w 2015r. na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W pracy dokonano charakterystyki gruboławicowych piaskowców – fluksoturbidytów oraz podjęto próbę rekonstrukcji środowiska sedymenatcyjnego dolnoeoceńskich piaskowców z Piwnicznej w miejscowości Tylmanowa (woj. małopolskie).

Wstępem będzie przedstawienie zagadnień poruszonych w pracy inżynierskiej, w której dokonano przeglądu procesów sedymentacyjnych prowadzących do powstania skał zbiornikowych dla ropy naftowej i gazu ziemnego w środowisku głębokomorskim.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *