AAPG Visiting Geoscientist – „Petroleum systems in the Pannonian Basin” – Pan János Csizmeg,

W ramach programu AAPG Visiting Geoscientist, dnia 7.12.2017r (środa) odwiedził nas Pan János Csizmeg, węgierski specjalista z zakresu geologii naftowej. Przedstawił on prezentację pod tytułem „Petroleum systems in the Pannonian Basin”. Wykład poświęcony był budowie i genezie węgierskiej części panońskiego basenu naftowego. Nasz gość opowiedział m.in. jakie typy pułapek naftowych występują w tym basenie oraz przedstawił przekroje sejsmiczne z ww. obszaru. Na koniec wysłuchaliśmy także krótkiej prezentacji na temat zalet wynikających z aktywnego działania w Kołach AAPG. Przed prelekcją oprowadziliśmy Pana Jánosa po rezerwacie przyrody „Meteoryt Morasko”, gdzie mogliśmy pokazać nasze sławne już kratery meteorytowe. Przyjazd naszego gościa zbiegł się w czasie z celebrowanymi w naszym Instytucie obchodami z okazji imienin świętej Barbary, patronki górników i geologów, dzięki czemu mógł on także uczestniczyć w tym wydarzeniu.. Podczas uroczystości barbórkowej, Pan János Csizmeg wypowiedział się w miłych słowach na temat działalności naszego chaptera. Na koniec, wraz z innymi gośćmi wziął udział w Instytutowej Barbórkowej Karczmie oraz imprezie tanecznej odbywającej się w klubie Akumulatory.

Bardzo dziękujemy za odwiedziny oraz za zaangażowanie, które w wizytę włożył Pan János i mamy nadzieję że jeszcze się zobaczymy!

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *