Członkostwo

Zarząd 

 

     Prezes                                                  Wiceprezes

Martyna Górska                                      Ewelina Niklas

 

Sekretarz                                                    Skarbnik

Paula Hammerling                                  Mateusz Ratajczak

Koordynatorzy sekcji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ds. Promocji                                                 ds. Wyjazdów                                              ds. Członkostwa

Jakub Klęsk                                               Jakub Sauermann                                        Patrycja Kwiatoń

Opiekun

 

 

dr Wojciech Stawikowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu
 wojst@amu.edu.pl