Członkostwo

Zarząd                                                                                                                                                                                                                              

                                                                      Prezes                                              Wiceprezes

                                                 

Ewelina Niklas                                     Mateusz Ratajczak

 

                                                                        Sekretarz                                           Skarbnik

                                                        

Jakub Klęsk                                    Agnieszka Błażewicz

Koordynatorzy sekcji

ds. Promocji                                          ds. Wyjazdów                                              ds. Członkostwa

                                                                                                                 

Mikołaj Oterski                                             Maciej Bieniaszewski                                                 Piotr Rozwalak     

Opiekun  

 

Wojciech Stawikowski Ph.D
Adam Mickiewicz University in Poznan
 wojst@amu.edu.pl