AMU Poznań Student Chapter of the AAPG

0

Wyjazd na wiertnię – Rokietnica 5H

Dnia 21 marca obył się studyjny wyjazd członków koła na wiertnię Rokietnica 5H (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo), która znajduje się w miejscowości Przybroda k. Poznania. Koordynatorami wyjazdu były: mgr Monika Szokaluk oraz Ewelina Niklas. Na początku uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa na terenie wiertni, dowiedzieli się o parametrach...

0

Predictions of fractures in petroleum reservoirs

Zapraszamy na wystąpienie Sarah Weihmann z Uniwersytetu w Aberdeen (specjalizującego się m.in. w dziedzinie geologii naftowej) pt. „Predictions of fractures in petroleum reservoirs” – wystąpienie będzie związane z pracą doktorską pisaną przez prelegentkę. Odbędzie się w piątek (31.03) o godzinie 15:30 w sali 11.

0

Udział w Imperial Barrel Award 2017

Dnia 8 marca, przez Monachium, nasza drużyna udała się do Pragi, aby uwieńczyć 8 tygodni ciężkiej pracy. Godzina zero wybiła o 10:45 w czwartek. Prezentacje odbywały się równolegle w dwóch osobnych pomieszczeniach, przed dwoma zespołami jury. Grono sędziowskie składało się z najlepszych specjalistów z firm naftowych z całego świata: Shell,...

0

Wykład p. Teresy Zawieruchy

Zapraszamy wszystkich chętnych na wykład Pani Teresy Zawieruchy (kierownik Działu Projektowego PGNiG w Pile)! Będzie to świetna okazja do wysłuchania o nowoczesnych metodach poszukiwań naftowych na Niżu Polskim od doświadczonej osoby z branży.

0

Zapraszamy na wykład!

Tematem wystąpienia będą litofacje i procesy depozycyjne gruboławicowych piaskowców fliszu karpackiego. Wyniki przeprowadzonych badań zawarte są w pracy magisterskiej, powstałej w 2015r. na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W pracy dokonano charakterystyki gruboławicowych piaskowców – fluksoturbidytów oraz podjęto próbę rekonstrukcji środowiska sedymenatcyjnego dolnoeoceńskich piaskowców z...

0

Visiting Geoscientist of the AAPG – Dr. Berend Van Hoorn

Serdecznie dziękujemy za przybycie na wykład, a Panu Berendowi Van Hoornowi za przeprowadzenie go i wzbogacenie naszej wiedzy. Wykład był szczególnie interesujący, ponieważ przedstawione zostały nam struktury geologiczne z prawie każdego zakątka naszej planety. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z wizyty. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

0

Spotkanie Organizacyjne

W czwartek 17 listopada odbyło się spotkanie organizacyjne, na którym omówiliśmy bieżące sprawy oraz plany koła na przyszły rok. Mateusz Szczepanik – koordynator d.s. wyjazdów terenowych koła AAPG, przedstawił referat pt „Od ziarna po czarne złoto, czyli wyjazd naukowy Rumunia 2016″. Opowiadał on o wyjeździe naukowym który został zorganizowany wraz...

0

Program Visiting Geoscientist of the AAPG – Dr. Berend Van Hoorn – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych na wykład jednego z najwybitniejszych geologów naftowych, odbywający się w ramach programu „Visiting Geoscientist” – Pana Berenda Van Hoorna pt. „Structural setting of turbidite systems: a global comparison”, który odbędzie się w środę 23.11 w godzinach 11:30-13:00 w sali 61, dotyczyć on będzie...

0

4th AAPG Leadership days – Miszkolc, Segedyn 2016

W dniach 19-24 lipca 2016 r. na Węgrzech odbyło się międzynarodowe spotkanie studenckich członków kół naukowych AAPG. Zostało ono zorganizowane przez AAPG Szeged Student Chapter i AAPG Miszkolc Student Chapter. Z poznańskiego koła AAPG udział wzięło dwoje studentów trzeciego i drugiego roku (Aleksandra Kaczmarek i Rafał Kiełczewski). Spotkanie odbywało się...

0

Wycieczka terenowa – Pireneje

Od 30 marca do 5 kwietnia trójka członków naszego koła : Piotr Palacz, Marek Marciniak i Jakub Biały, wzięło udział w wycieczce terenowej w Pireneje zorganizowanej przez Eötvös AAPG Student Chapter. Głównym celem wizyty było przestudiowanie struktur sedymentacyjnych i geologii strukturalnej w hiszpańskiej części Pirenejów. Z Barcelony grupa podróżowała do...

0

IX Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2016

W dniach 14-16 kwietnia 2016 roku grupa członków naszego koła, którą tworzyli: Jakub Biały, Mirosław Krowiarz, Mirella Ligarzewska, Weronika Miklaszewska, Piotr Palacz, Monika Szokaluk i Klaudia Walczak, wzięła udział w IX Ogólnopolskich Warsztatach Geofizycznych GEOSFERA 2016. Tym razem warsztaty odbyły się na północy Polski – w Gdyni i były organizowane...

0

„Różnorodne aspekty budowy geologicznej na podstawie wybranych metod pomiarowych geofizyki otworowej”

8 kwietnia 2016 r. za sprawą wykładu „Różnorodne aspekty budowy geologicznej na podstawie wybranych metod pomiarowych geofizyki otworowej” p. Wiesławy Romaniuk mieliśmy okazję poszerzyć swoją wiedzę o metody badań geofizycznych. Nasza prelegentka, dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym zdobytym w firmie Geofizyka Toruń, przedstawiła obecnie stosowane sposoby analizy i interpretacji pomiarów,...

0

3rd Annual Student Energy Conference

W dniach 9-12 marca 2016r. na Uniwersytecie w Zagrzebiu odbyła się konferencja – Annual Student Energy Conference, Oil and Gas Technology. Wzięło w niej udział dwoje studentów naszej uczelni: Joanna Wawrzyniak oraz członek naszego koła – Jakub Biały. Obydwoje wzięli aktywny udział w sesji posterowej. Plakat Jakuba – „The potential...

0

Program Visiting Geoscientist of the AAPG – Dr. Stuart Harker – zaproszenie

AMU Poznań Student Chapter of the AAPG, w ramach Visiting Geoscientist Program, serdecznie zaprasza na wykłady wybitnego specjalisty – praktyka z dziedziny oil & gas – dr. Stuarta Harkera. W ramach wykładów dr Harker przybliży nam zadania naukowców w poszukiwaniu węglowodorów oraz opisze proces intensyfikacji „odmłodzenia” złóż węglowodorów na Morzu...

0

Wyjazd terenowy do Lubiatowa

6 maja 2015 r. członkowie Koła z II oraz III roku pod opieką Moniki Szokaluk (doktorantka w IG, były Prezes Koła) wzięli udział w wyjeździe na wiertnię otworu Lubiatów 11H oraz do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów. Wyjazd został zorganizowany przez M. Dokowicza oraz J. Sauermanna przy współpracy...

0

Warsztaty z wykorzystania geologicznej kartografii wgłębnej w geologii naftowej pt. „Modelowanie powierzchni strukturalnych za pomocą ArcGIS”

Studenckie Koło Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (AAPG) przy UAM w Poznaniu zaprasza studentów III roku i studiów II stopnia na warsztaty z wykorzystania geologicznej kartografii wgłębnej w geologii naftowej pt. „Modelowanie powierzchni strukturalnych za pomocą ArcGIS”. Warsztaty poprowadzi pan Rafał Kudrewicz (Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG; przedstawiciel Polski w strukturach...

0

Wykład ekspercki „Inżynieria złożowa w przemyśle naftowym – pan Mariusz Dziadkiewicz (PGNiG)

W środę, 11 marca 2015 r. gościnny wykład ekspercki wygłosił pan Mariusz Dziadkiewicz (Kierownik Działu Inżynierii Złożowej, OGiE PGNiG). Nasz gość z powodzeniem stanął przed ciężkim zadaniem przybliżenia licznie zgromadzonym geologom obszernego tematu „Inżynierii złożowej w przemyśle naftowym”. Podczas wykładu dowiedzieliśmy się o kluczowych problemach, z jakimi spotykają się inżynierowie...

0

Inauguracja programu GeoTalent dla jego Ambasadorów

Program GeoTalent jest programem edukacyjnym organizowanym przez spółkę PGNiG SA. W tym roku do grona ambasadorów tego programu dołączyło pięcioro studentów Geologii z naszego Instytutu, a zarazem członków naszego koła. Są nimi Szymon Belzyt, Paulina Kotlarek, Weronika Miklaszewska, Paweł Ryder oraz Klaudia Walczak. 30 stycznia 2015 roku odbyła się dla...